Accepted Abstracts

 1. Home
 2. Accepted Abstracts

Accepted Abstracts

Dear participants,

Congress proceedings are still being sent and accepted.

Acceptance papers have been sent for all papers in the list below. We recommend that authors who do not receive an acceptance letter look in the "Spam Folder" of their e-mail address.

Participants who do not receive a letter of admission will send an e-mail to ceocongress.info@gmail.com.

If the list is not listed below as current, it may have fallen into your mail spam if you did not receive a return within 5 business days of sending your paper. For this reason, please contact the WhatsUpp number or e-mail address on our website in cases exceeding 5 days.

WhatsUpp: +905059654613 & E-mail: ceocongress.info@gmail.com

 

Accepted Papers

It has been updated as of 01.06.2021.

A total of 101 papers were approved.
Papers were accepted from 24 different countries.

 

PhD.Can.Mortaza Chaychi SEMSARİ

PhD.Can. Oğuz KESKİN

 

İstanbul University

Haci Bayram Veli University

 1. İran Ambargosunun; İran İçin Ne Gibi Avantajlar Yarattı? - PhD. Can. Mortaza Chaychi SEMSARİ, PhD. Can. Oğuz KESKİN

PhD.Can.Mortaza Chaychi SEMSARİ

Assoc. Prof. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU

İstanbul University

 

 1. Yavaş Şehir Hareketi Ekseninde Yavaş Turizm Uygulamalarına İran ve Türkiye Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Bakış - PhD.Can.Mortaza Chaychi SEMSARİ, Assoc. Prof. Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU

Adnan Faihan MAHMOOD

University of Tikrit

 1. Economizing Function of Language in Communication - Adnan Faihan MAHMOOD

Heydar GULIYEV

Azerbaijan University of Languages - Azerbaijan

 1. The Role of Conceptual Metonymy in Meaning Construction - Heydar GULIYEV

Dian PRATAMA

Universitas Airlangga - Indonesia

 1. Fast Leader to Fast Changing - Dian PRATAMA

Assoc. Prof. Dr. Ayşe Nur BUYRUK AKBABA

Bitlis Eren Üniversitesi

 1. Sosyal Muhasebe Kavramı: Muhasebe Mesleğine Yönelik Araştırma - Assoc. Prof. Dr. Ayşe Nur BUYRUK AKBABA

Erick TELIMSEIN

Aube Nouvelle University – Burkina Faso

 1. Governance and Economic Growth, Empirical Verification in the Countries of the CEMAC Zone - Erick TELIMSEIN

Prof. Dr. Alain NDEDI

Dr. Florence NISABWE

University of Pretoria

 1. Contemporary Understanding of the Literature Review on Ethical Leadership and Humanocracy - Prof. Dr. Alain NDEDI, Dr. Florence NISABWE

Zeynep Kalkan

Assoc. Prof. Dr. Yunus Bahadır GÜLER

  Kırıkkale Üniversitesi

 1. Plansız Online Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma - Zeynep Kalkan, Assoc. Prof. Dr. Yunus Bahadır GÜLER

Assoc. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ

Cansu KETENCİ

Özkan KILIC

Eskisehir Technical University

 1. Uçuş Harekât Uzmanlarının Dijitalleşme ve Yeni Teknolojilere Yönelik Tutumları - Assoc. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Cansu KETENCİ
 2. Türkiye ve Avusturalya’da Uçuş Okulları Giriş Sartları Üzerine Araştırma - Assoc. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Özkan KILIC

Burcu Üzüm

Kocaeli Üniversitesi

 1. Ahlaki Kayıtsızlık, Kırık Camlar Teorisi ve Sanal Kaytarma İlişkisi - Assoc. Prof. Dr. Burcu ÜZÜM

Magdi SALEH

Al Azhar Al Sharif - Egypt

 1. Speaking Skill - Magdi SALEH

Souvik DASGUPTA

Presidency University - India

 1. The Colonial Exploitation of River Valley Forests in North-Western Himalayas (1853-1900) - Souvik DASGUPTA

Assoc. Prof. Dr. Ketevan Nizharadze

Georgian Natioanal University SEU - Georgia

 1. Homer, as the forerunner in formulating the tradition of information - Assoc. Prof. Dr. Ketevan Nizharadze

Dr. Wiwiek Mardawiyah Daryanto

Annisa Fitri Febrianti

Fauzan Adi Laksono

Erdhisa Tysani Nurliana

Azka Rahadyan Kurnia

 

Sekolah Tinggi Manajemen IPMI - Indonesia

 1. Financial Performance Analysis of Pt Akr Corporindo Tbk. Before and During Covid-19 Pandemic - Dr. Wiwiek Mardawiyah Daryanto, Annisa Fitri Febrianti, Fauzan Adi Laksono
 2. Measuring Financial Performance of Pt Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul, Tbk During Covid-19 Crisis in Indonesia - Dr. Wiwiek Mardawiyah Daryanto, Erdhisa Tysani Nurliana, Azka Rahadyan Kurnia

Research Scholar Anagh

Mahatma Gandhi University Kerala

 1. A lookback to the Unnoticed Malayalam Movies with Lesbian Representations- Research Scholar Anagh

Asst. Prof. Dr. Müge MANGA

Erzincan Binali Yıldırım University

 1. Gelir Eşitsizliği ve Enerji Yoksulluğu Arasındaki İlişki - Asst. Prof. Dr. Müge MANGA

Mehmet Fatih YALINIZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Türkiye

 1. Bolu’da Tık Tuzağı (Clickbait) Haber Başlıklarının Tıklanma Sayısına Etkisi - Mehmet Fatih YALINIZ

Prof. Dr. Muhsin HALİS

Master Student Hamdi ÖZTÜRK

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 1. Çalışma Hayatında İletişim Becerilerinin, Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkileri: Bir Kamu Kurum Örneği - Prof. Dr. Muhsin HALİS, Master Student Hamdi ÖZTÜRK

Mr. Julián Andres Díaz Tautiva

Ms. Camila Barragán

Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere

Universidad Del Desarrollo

Universidad Nacional de Colombia

Università di Foggia

 1. Redefining the inclusive development research: a review and research extensions - Mr. Julián Andres Díaz Tautiva, Ms. Camila Barragán, Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere
 2. Redefining Poverty Continuation: Literature Review and Theoretical Extensions - Mr. Julián Andres Díaz Tautiva, Ms. Camila Barragán, Mr. Luigi Pio Leonardo Cavaliere

Aimee Osamudiamen Chris

Ahmadu Bello University,Zaria – Nigeria

 1. Cyberspace Violence, Digital Tools and Behaviour Change to Violence against Women in Nigeria Aimee Osamudiamen Chris

Dr. Serdar ÇAKAN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Türkiye

 1. Sağlık Sektöründe Kadın ve Erkek Hekimlerin Liderlik Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma: Diş Hekimliği Örneği - Dr. Serdar ÇAKAN

Sony Raj S S

Sree Lekshmi.B

Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala – India

 1. Custodial violence and its impact on Kerala in 21 st Century - Sony Raj S S, Sree Lekshmi.B

Asst. Prof. Dr. Çağrı HAMURCU

Aksaray Üniversitesi – Türkiye

 1. Firmaların Türev Araçları Kullanımı ve Covid19 İlişkisi Davranışsal Finans Bakış Açısı ile Haberleşme Sektörü Üzerine Bir İnceleme - Asst. Prof. Dr. Çağrı HAMURCU

Lecturer Altug YENGİNAR

SUBÜ – Türkiye

 1. Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Meslekler Üzerindeki Etkisi - Lecturer Altug YENGİNAR

Dr. Pərviz RÜSTƏMOV HACI OĞLU

Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi – Azerbaycan

 1. Modern Yönetim Sisteminde Faizsiz Finansal Piyasaların Düzenlenmesi Sorunları - Dr. Pərviz RÜSTƏMOV HACI OĞLU

Adelekun Isaac ABIODUN

Tai Solarin University of Education – Nigeria

 1. Psychosocial Aspect Of Feminist Criminology - Adelekun Isaac ABIODUN
 2. Assessment of Damages During Global Pandemic in UAE From The Legal Perspective - Adelekun Isaac ABIODUN

Asst. Prof. Dr. Pınar Gökçin ÖZUYAR

İstinye Üniversitesi – Türkiye

 1. Yeni Yeşil Düzenin Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınmasına Etkisi - Asst. Prof. Dr. Pınar Gökçin ÖZUYAR

Assoc. Prof. Dr. Murteza HASANOĞLU

Azerbaycan Cumhuriyeti, Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi Öğretim Üyesi - Azerbaycan Cumhuriyeti

 1. Enerji Güvenliği Perspektifinden Azerbaycan'ın Enerji Stratejisi  ve   Bölgesel İşbirliğinin Önemi - Assoc. Prof. Dr. Murteza HASANOĞLU

Shavkat BOBOJONOV

Institute History of Academy Sciences Republic of Uzbekistan – Uzbekistan

 1. Similarities in The Elements of Hajj (Mecca and Bukhara) - Shavkat BOBOJONOV

Asst. Prof. Dr. Murat SAĞBAŞ

Milli Savunma Üniversitesi – Türkiye

 1. Stratejik Düşünmenin, Çevik Organizasyonlar Oluşturmadaki Etkisi - Asst. Prof. Dr. Murat SAĞBAŞ

Research Scholar Dr. Harry

Research Scholar Nelofar ARA

Lovely Professional University, Phagwara, Punjab India – India

 1. Contemporary Affairs of Women in Rural Province, India - Research Scholar Dr. Harry, Research Scholar Nelofar ARA

Asst. Prof. Dr. Teimuraz PARTSKHALADZE

Caucasus University – Georgia

 1. Impact of Labor Structure on the Effectiveness of Audit Activities - Asst. Prof. Dr. Teimuraz PARTSKHALADZE

Asst. Prof. Dr. Şimal ÇELİKKOL

Beykent Üniversitesi – Türkiye

 1. Tüketicilerin, Marka Aşkı ve Marka Tutkusunu Geliştirme Süreçleri ve Önemi - Asst. Prof. Dr. Şimal ÇELİKKOL

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Naci EFE

Beykent Üniversitesi – Türkiye

 1. VUCA Ortamında, Çevik Liderler Geliştirmenin Yeri ve Önemi - Assoc. Prof. Dr. Mehmet Naci EFE

Assoc. Prof. Dr. Fadime DİLBER

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Türkiye

 1. Covid-19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Medya Kullanımı: Karaman İli Örneği - Assoc. Prof. Dr. Fadime DİLBER
 2. Popüler Kültür ve Popüler Kültürün Yaygınlaşmasında Kitle İletişim Araçlarının Rolü - Assoc. Prof. Dr. Fadime DİLBER

Dr. Imen BEN SLIMENE

Dr. Khalil AFEF

Mr. Luigi Pio Leonardo CAVALIERE

Università di Foggia

 1. Value creation with collaborative consumption models: How do we assess value creation with collaborative consumption models? - Dr. Imen BEN SLIMENE, Dr. Khalil AFEF, Mr. Luigi Pio Leonardo CAVALIERE

Asst. Prof. Dr. Melike TURHAN

Asst. Prof. Dr. Hatice BAYSAL

Amasya University – Süleyman Demirel University Türkiye

 1. Kadın Girişimcilerin Pazarlama Stratejilerindeki Dijital Dönüşümde Pandemi Etkisi - Asst. Prof. Dr. Melike TURHAN, Asst. Prof. Dr. Hatice BAYSAL

PhD Cand. Zunaira ZAHOOR

Minhaj University Lahore – Pakistan

 1. Covid-19 Pandemic impact on World Economy - PhD Cand. Zunaira ZAHOOR

Assoc. Prof. Dr. Ali ÇİÇEK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Türkiye

 1. Ahmedî Cân İsimli Eserde Geçen Bazı Birleşik Fiiiler Üzerine Bir İnceleme - Assoc. Prof. Dr. Ali ÇİÇEK

Dr. Cand. Agus Masrianto

Dr. Ir. Hartoyo, MSc

Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S Hubeis, MSc

Dr. Nur Hasanah, S.Kom, M.Eng

IPB University - Indonesia

 1. Model for Improving Digital Marketing Capabilities                              Based on Adoption Ecosystem Readiness and Digital Transformation - Dr. Cand. Agus Masrianto, Dr. Ir. Hartoyo, MSc, Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala S Hubeis, MSc, Dr. Nur Hasanah, S.Kom, M.Eng

Assoc. Prof. Dr. Betül ALTAY TOPCU

Asst. Prof. Dr. Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL

Kayseri Üniversitesi - Türkiye

 1. Women Working in Turkey Wage Injustice in the Labor Market - Assoc. Prof. Dr. Betül ALTAY TOPCU, Asst. Prof. Dr. Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL

Sergio QUIROGA

ICAES - Universidad Nacional de San Luis – Argentina

 1. Communication and Utility of Scientific Knowledge in Social and Human Sciences - Sergio QUIROGA
 2. Science, Media and Public - Sergio QUIROGA

Assoc. Prof. Dr. Ayşen TEMEL EĞİNLİ

R. A. Neslihan ÖZMELEK TAŞ

Ege Üniversitesi – Türkiye

 1. Duygusal İfadelerde Cinsiyet Stereotipi (Sosyal Ağ Sitelerinde Duygusal İfadelerin Cinsiyet Stereotipi Açısından İncelenmesi) - Assoc. Prof. Dr. Ayşen TEMEL EĞİNLİ, R. A. Neslihan ÖZMELEK TAŞ

Assoc. Prof. Dr. Nino Samchkuashvili

Prof. Dr. Valeri Mosiashvili

Georgian National University – Georgia

 1. Some Important Aspects of Financial Stability in the Context of the Coronavirus Pandemic - Assoc. Prof. Dr. Nino Samchkuashvili, Prof. Dr. Valeri Mosiashvili

Asst. Prof. Dr. Luan VARDARI

Universum College – Kosova

 1. Price Analysis of Pharmaceutical Products During The Covid-19 Pandemic - Asst. Prof. Dr. Luan VARDARI

Eka Sri Dana Afriza

IPMI International Business School

 1. Active-Reception Development Communication Model and the Public Enterprise Practices in Indonesia: Theoretical Reflections - Eka Sri Dana Afriza

Asst. Prof. Dr. Duygu HIDIROĞLU

Mersin University

 1. Türkiye’de Göç Girişimciliği ve Göçmenlerin Nitelikli İşlerde İstihdamı - Asst. Prof. Dr. Duygu HIDIROĞLU

Prof. Dr. TCHOUASSI Gérard

Dr. JIOKENG TCHOUGON Elie Fernand

University of Yaoundé II - Cameroun

 1. Poverty, Vulnerability and Violence in Contexte of Covid-19 in Cameroon - Prof. Dr. TCHOUASSI Gérard, Dr. JIOKENG TCHOUGON Elie Fernand

Dr. Eglantina PAZAJ

 

 

Agricultural University of Tirana, Albania

 1. Preference and Consumer Safety for Honey Consumption in Albania - Dr. Eglantina PAZAJ

Asst. Prof. Dr. Ina SHANAVA

Asst. Prof. Dr. Sopio GUGUNAVA

Georgian National University SEU - Georgia

 1. Temperament Types: Extraversion, Introversion and Interrelation between the Behavior Strategies in Conflicts in the Period of COVID Pandemics - Asst. Prof. Dr. Ina SHANAVA, Asst. Prof. Dr. Sopio GUGUNAVA

Prof. Dr. Giorgi Kharshiladze

Georgian National University - Georgia

 1. Some prospects of Georgia’s European Integration – Is Economic and Political transformation enough for Joining European Union? - Prof. Dr. Giorgi Kharshiladze

Asst. Prof. Dr. Teona MAISURADZE

Georgian National University - Georgia

 1. Covid19’s Impact on Talent Management: New HR Challenge - Asst. Prof. Dr. Teona MAISURADZE

Sardar Naeem Hakimzai

Anadolu University, Turkey - Afghanistan

 1. The Effect of Roses Crops on Households income in Afghanistan: (Case Study from Dari Noor district, Nangarhar Province) - Sardar Naeem Hakimzai

Asst. Prof. Dr. Sevgi Sümerli SARIGÜL

Assoc. Prof. Dr. Burcu ORALHAN

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi - Türkiye

 1. Muhasebe Mühendisliği ve Cinsiyet Ayrımcılığı - Asst. Prof. Dr. Sevgi Sümerli SARIGÜL, Assoc. Prof. Dr. Burcu ORALHAN

Semavi KARAALİ

Anadolu University - Turkey

 1. Effect of Interest Rate on Consumer Loans in Turkey - Semavi KARAALİ

PhD. C. Murat ER

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Instructor Hülya ER

Sakarya Üniversitesi - Türkiye

 1. Dijitalleşme ve Covid-19 Pandemisinin Meslekler Üzerindeki Etkileri – PhD. C. Murat ER, Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
 2. Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Dijitalleşme ve Gerçek Zamanlı Pazarlama Uygulamaları - PhD. C. Murat ER, Instructor Hülya ER, Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Dr. Md Ruhul Amin SARDAR HND, BA (HONS), MBA, DBA

University of the West Scotland - United Kingdom

 1. The Impact of Branding on Marketing of Retail Banking and its Long-Term Effect On Customer Loyalty- A Case Study of BRAC Bank Dhaka, Bangladesh - Dr. Md Ruhul Amin SARDAR HND, BA (HONS), MBA, DBA

Dr. Hamayoun GHAFOURZAY

Asst. Prof. Samiullah NAEEMI

Asst. Prof. Partamina WARDAK

Parwan University - Kabul University Afghanistan

 1. Societal Marketing and Corporate Reputation in the Banking Industry of Afghanistan - Dr. Hamayoun GHAFOURZAY, Asst. Prof. Samiullah NAEEMI, Asst. Prof. Partamina WARDAK

Lamiyə SÜLEYMANLI

Bakı Dövlət Universiteti - Azərbaycan

 1. Halkla İlişkilerle Reklam Arasındakı Fark ve Benzerlikler - Lamiyə SÜLEYMANLI

Sunbul ZALOVA

Baku State University

 1. Models in Public Relations - Sunbul ZALOVA

Prof. Dr. Himmet HÜLÜR

Öğr. Gör Erhan HANCIĞAZ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Turkey

 1. Covid-19 Aşıları Enformasyonu ve İnternet Güvenilirliği - Prof. Dr. Himmet HÜLÜR, Öğr. Gör Erhan HANCIĞAZ
 2. Kültürel Diplomasi Örneği Olarak Türk Dizileri - Öğr. Gör Erhan HANCIĞAZ, Prof. Dr. Himmet HÜLÜR

Assoc. Prof. Gianluca MATTAROCCI

Dr. Simone ROBERTI

University of Rome Tor Vergata – Italy

Colliers International

 1. Covid-19 Pandemic And Real Estate Market Trends in Historical Centers - Assoc. Prof. Gianluca MATTAROCCI, Dr. Simone ROBERTI

Dr. Rey TY

Payap University - Thailand

 1. Cyberbully and Assaults on Human Dignity: What Is to be Done? - Dr. Rey Ty

Dr. Amalia CĂLINESCU

University of Bucharest - Romania

 1. Time and Time Again: An Interdisciplinary Perspective on Temporality - Dr. Amalia CĂLINESCU

Dr. Suhail Ahmad BHAT

Shambhavi Singh

Dr. Surendra MEHER

BBA Central University Lucknow, India

 1. Dimensions of International Labor Migration and its Impact on Socio-economic Development in India - Dr. Suhail Ahmad BHAT, Shambhavi Singh, Dr. Surendra MEHER

Assoc. Prof. Dr. Tsitsino DZOTSENIDZE

Kutaisi University - Georgia

 1. A Comparative Analysis of Marx, Weber, and Pomeranz Views on the Historical Economic Potential of the West and the East - Assoc. Prof. Dr. Tsitsino Dzosenidze

Asst. Prof. Dr. Güllü GENÇER

Assoc. Prof. Dr. Arzu GÜRDOĞAN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - Türkiye

 1. Turizmde Örgütsel Özdeşleşme Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi - Asst. Prof. Dr. Güllü GENÇER, Assoc. Prof. Dr. Arzu GÜRDOĞAN

Ph.D. Research Scholar Majumder Deepanjana HALDER

Jadavpur University – India

 1. Role of NGOs in Empowering Rural Women: Socio-Economic Issues in Bangladesh - Ph.D. Research Scholar Majumder Deepanjana HALDER

Asst. Prof. Dr. Manish Tiwari

Research Scholar Tirtha Sankar Roy

National Institute of Technology Patna - India

 1. Agri. Entrepreneurship - Challenges and Opportunities and the Role of Gram Panchayats - Asst. Prof. Dr. Manish Tiwari, Research Scholar Tirtha Sankar Roy

Mr. Cromwell F. GOPO

Tagum National Trade School – Philippines

 1. Binary Logistic Regression Model in Predicting the Employability of Senior High School Graduates - Mr. Cromwell F. GOPO

PhD. C. Mashraky MUSTARY

SOPHIA UNIVERSITY – JAPAN

 1. An Analysis of the Effects of Teaching Techniques on Students’ Performances: The Case of Bangladesh Public and Private Schools, Including Madrasas – PhD. C. Mashraky MUSTARY

Inkwan Cho

Dr. Ir. Firdaus Basbeth, MM.

IPMI international business school - Indonesia

 1. Intention to Use Virtual Reality (VR) Tourism: the Role of Digital Media Exposure (Evidence at Korean Media Viewers’ Intention to Use VR Tourism During the Covid-19 Pandemic in Jakarta) - Inkwan Cho, Dr. Ir. Firdaus Basbeth, MM.

Assoc. Prof. Dr. Zeynalova Aytəkin Əli qızı

Baku State University - Azerbaycan Cumhuriyeti

 1. Azerbaycan Türkiye İttifakı: “Şuşa Beyennamesi” - Assoc. Prof. Dr. Zeynalova Aytəkin Əli qızı

Prof. Dr. Nirupama Prakash KOCHERLAKOTA

Ajeenkya DY Patil University - India

 1. Gender Politics and Ecofeminist Reading and Writing of Alfred Tennyson - Prof. Dr. Nirupama Prakash KOCHERLAKOTA

Ms. Priyashikha RAI

Mr. Luigi Pio Leonardo CAVALIERE

Cooch Behar Panchanan Barma University

University of Foggia

 1. Women in the Informal Economy: Human Rights Protection and Impact of Covid-19 Crisis - Ms. Priyashikha RAI, Mr. Luigi Pio Leonardo CAVALIERE

Ms. Noreen KAUSAR

Prof. Dr. Li SHUNANGJIE

Mr. Luigi Pio Leonardo CAVALIERE

Ms. Umme RUBAB

Mr. Usman NAWAZ

Beijing University of Technology

University of Foggia

Institute of Agriculture and Resource Economics

 1. Impact of Institutional Quality on Economic Growth - Ms. Noreen KAUSAR, Prof. Dr. Li SHUNANGJIE, Mr. Luigi Pio Leonardo CAVALIERE, Ms. Umme RUBAB
 2. Estimation of Carbon Footprints, by Selecting Case Study of Urban and Peri Urban Areas of Faisalabad - Ms. Noreen KAUSAR, Prof. Dr. Li SHUNANGJIE, Mr. Luigi Pio Leonardo CAVALIERE, Mr. Usman NAWAZ

Assoc. Prof. Dr. Anjani Kumar Srivastava

DYPIU international University Pune, India – India

 1. Corporate Social Responsibility Communication Policy in India and its relations with the World Economy- An Analytical Study on CSR and Communication Policy - Assoc. Prof. Dr. Anjani Kumar Srivastava

Prof. Dr. Lamia Khalil HAMMAD

Yarmouk University – Jordan

 1. Ambivalence and Hybridity in Tayeb Salih's Season of Migration to the North - Prof. Dr. Lamia Khalil HAMMAD

Asst. Prof. Dr. Arzu YILDIRIM

Şırnak Üniversitesi - Türkiye

 1. Kamu Yönetiminde İnovasyon ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme - Asst. Prof. Dr. Arzu YILDIRIM

Dr. Tatjana ELEZI

Dr. Gerti DAJCI

Prof.  Dr. Alba DUMI

Tirana Business University, TBU – Albania

 1. Advantages and Failures of Albanian Small and Middle Businesses in the Difficult Situation of Covid-19, Comparative Analysis and the Imperative Need for Strategic Changes - Dr. Tatjana ELEZI, Dr. Gerti DAJCI, Prof.  Dr. Alba DUMI

Fatma SAAIDIA

Muhammad Sanusi MAGAJİ

University of Sfax, Tunisia

Maryam Abacha American University of Niger

 1. Emotional Intelligence and Entrepreneurship: Gender Comparison - Fatma SAAIDIA, Muhammad Sanusi MAGAJİ

Dr. Sudin BAG

Dr. Soumya MUKHERJEE

Dr. Amina OMRANE

Vidyasagar University – India

University of Sfax, Sfax, Tunisia

 1. Techno-Entrepreneurial Intention among the Business Management Students: Does Gender Matters? - Dr. Sudin BAG, Dr. Soumya MUKHERJEE, Dr. Amina OMRANE

Dr. Özlem Menekşe Rumelili KOÇ

TCMB - Türkiye

 1. Türk Kamu Yönetiminin Covid-19 Pandemisine Tepkisi - Dr. Özlem Menekşe Rumelili KOÇ

Dr. Sudin BAG

Mrs. Payel AICH

Vidyasagar University - India

 1. Does Employee Satisfaction Influences Turnover Intention? An Empirical Study with Mediating Role of Love of Money - Dr. Sudin BAG, Mrs. Payel AICH

Dr. Analjyoti BASU

Assoc. Prof. Dr. Prabir Kumar PANDA

Entrepreneurship Development Institute of India – India

 1. Vermicompost and Vermiwash as Organic Utility Products - A Case Study of Northern Part of West Bengal, India - Dr. Analjyoti BASU, Assoc. Prof. Dr. Prabir Kumar PANDA

Muhammad Sanusi MAGAJİ

Fatma SAAIDIA

University of Sfax, Tunisia

Maryam Abacha American University of Niger

 1. Proactive Strategies, COVID 19 and Firm Performance - Muhammad Sanusi MAGAJİ, Fatma SAAIDIA

Halide KARABEKİ̇R

Ayşe Soykara GÜLSEVEN

Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ

Aydınköy İlkokulu, KKTC

Şht. Ertuğrul İlkokulu

Bahçeşehir Cyprus University - TRNC

 1. KKTC’de İlköğretim Okullarında Pandemi Döneminde İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerin Fırsat Eşitliği Analizi - Halide KARABEKİ̇R, Ayşe Soykara GÜLSEVEN, Assoc. Prof. Dr. Veclal GÜNDÜZ

Assoc. Prof. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT

Master Student Kübra YILDIRIM

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Türkiye

 1. Türkiye'de Sosyal Pazarlama Konulu Makalelerin Kategorik Değerlendirilmesi - Assoc. Prof. Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Master Student Kübra YILDIRIM

Dr. Mehmet KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Berna Turak KAPLAN

Prof. Dr. Adnan ÇELİK

Isparta uygulamalı bilimler üniversitesi - Türkiye

 1. Alan Sensin Atan Sensin! Acaba İşten Çıkması Gereken Sen misin? İlaç Mümessilleri Üzerine Mikro Anlatılar - Dr. Mehmet KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Berna Turak KAPLAN, Prof. Dr. Adnan ÇELİK

Aimee Osamudiamen Chris

Ahmadu Bello University,Zaria – Nigeria

 1. Effects of COVID-19 Outbreak on Higher Education in Nigeria: Obstacles, Opportunities and Threats - Aimee Osamudiamen Chris

Mehmet Metehan ÇETİNTAŞ

Kerim KARADAL

İlhan ALYAY

Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN

Uludağ University

 1. Kamu - Özel Ortaklığı (PPP) İş Modelinin Yönetsel Sorunları: Türkiye’den Örnek Bir Vaka - Mehmet Metehan ÇETİNTAŞ, Kerim KARADAL, İlhan ALYAY, Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN

 

240,558
our total visits